literatura
MAGAZYN KULTURALNY
10 grudnia 2015

WITAMY NIEOBCYCH!

Zbiory opowiadań czy reportaży układanych pod tezę bywają miejscami nieznośne. Zdają się mówić do czytelnika wprost i nie pozostawiają pustej przestrzeni na swobodne rozumienie tego, co niedopowiedziane. Z „NieObcym” pod opieką redakcyjną Pawła Goźlińskiego jest jednak inaczej.

materiały prasowe

Publikacja wydana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Akcji Humanitarnej nadaje nowych sensów tekstom, które mogłyby być samodzielnymi traktatami o rzeczywistości społecznej. Dwadzieścia jeden opowieści dedykowanych wszystkim tym, w których strach przed innością zamyka wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka, definiuje obcość w szalenie zaskakujący sposób. Jest tutaj starość, śmierć bliskiej osoby, historia karła, pozamałżeński romans, ale też wprost doświadczenie emigracji zarobkowej, uchodźstwo Polaków i nie-Polaków czy wspólne życie odmiennych etnicznie grup społecznych. Demokratyczne potraktowanie różnych odcieni obcości każe nam spojrzeć na nią w kategoriach wszechobecnych praktyk. Nie łączmy jej zatem jedynie z obecną sytuacją, spójrzmy szerzej, a równocześnie miejmy na uwadze Bliski Wschód. Ten dualizm ma wyzwolić w nas poczucie solidarności. I tak się dzieje.

Autorów połączyło wspólne przekonanie o konieczności wstawienia się za uchodźcami powszechnie piętnowanymi w dyskursie publicznym, nadaniu im podmiotowości. Stąd też miejsce na manifesty. I jak w każdym opisie obcych, najwięcej dowiadujemy się o nas samych. Poleca się wszystkim: przekonanym i sceptycznym. Wreszcie tym, którzy, idąc tropem rozumowania owcy z opowiadania Andrzeja Stasiuka, trzęsą [się], że Polakami przestaną być na skutek znalezienia się w towarzystwie nie-Polaków.

Zakup tej książki przyczynia się do prowadzenia przez Polską Akcję Humanitarną pomocy ofiarom kryzysu humanitarnego w Syrii.

NieObcy. 21 opowieści, żeby się nie bać. Polscy pisarze dla uchodźców
Opieka redakcyjna: Paweł Goźliński
Autorzy: Joanna Bator, Jan Bajtlik, Katarzyna Bonda, Halina Bortnowska, Sylwia Chutnik, Joanna Fabicka, Paweł Huelle, Piotr Ibrahim Kalwas, Ignacy Karpowicz, Hanna Krall, Jarosław Mikołajewski, Łukasz Orbitowski, Magdalena Parys, Małgorzata Rejmer, Paweł Smoleński, Olga Stanisławska, Andrzej Stasiuk, Dionisios Sturis, Ziemowit Szczerek, Małgorzata Szejnert, Katarzyna Szyngiera, Olga Tokarczuk, Mirosław Wlekły
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Akcji Humanitarnej 2015
następna
strona
poprzednia
strona

Zobacz także