MAGAZYN KULTURALNY

Grupa LASEM

E-MAIL:
kontakt@grupalasem.pl

Grupa LASEM to interdyscyplinarna grupa artystyczna bazująca na innowacyjnym podejściu do form wizualnych, w swoich działaniach kondensuje performens, malarstwo, handel dziełami sztuki i modę. LASEM wprowadza pojęcie deframestracji czyli działania z zakresu performensu polegających na przetwarzaniu walorów przynależnych do danego medium nadając im nowe funkcje oraz znaczenia uwalniając w ten sposób dzieło z ograniczeń wynikających z tradycyjnych form wyrazu.

Więcej o Grupie LASEM i deframestracji na oficjalnej stronie internetowej: www.grupalasem.pl

Artykuły: