MAGAZYN KULTURALNY

Katarzyna Nowicka

E-MAIL:
redakcja@mgzn.pl
W Magazynie zajmuje się literaturą. Na co dzień studiuje socjologię i prawo w ramach MISH UW. Do swoich pasji zalicza prozę i ideologie. Kto ją inspiruje? Mądrzy ludzie - odpowiada i dodaje, że nigdy nie zrozumie krótkich kwestionariuszy a dzień bez głupich pytań to dzień stracony.

Artykuły: