Własna działalność to wygoda i odpowiedzialność. Pamiętaj o dobrym biznesplanie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z dużą niezależnością, pewnością zatrudnienia oraz satysfakcją z wykonywanych obowiązków. Często jest również drogą do zwiększenia zarobków i poprawy sytuacji materialnej. Aby jednak tak się stało, jeszcze przed rozpoczęciem przygody z biznesem, powinniśmy wykazać się odpowiedzialnością i dobrze go zaplanować. Kluczem do sukcesu jest przygotowanie biznesplanu. Czym jest ten dokument i jak należy go sporządzić, aby osiągnąć swój cel?

Dlaczego biznesplan jest tak ważny dla przedsiębiorcy?

Biznesplan to dokument sporządzany w celu przeprowadzenia dokładnej analizy funkcjonowania powstającej działalności. Zawiera informacje o celach przedsiębiorstwa, jego słabych i mocnych stronach, finansach oraz planie rozwoju. Prawidłowo ułożony biznesplan może więc pozwolić nam już na wstępie dostrzec i wyeliminować wiele potencjalnych problemów, które w przyszłości mogłyby doprowadzić nawet do upadku firmy. Obrazowo możemy więc porównać go do mapy, która daje nam możliwość poruszania się z góry obraną ścieżką i unikania przeszkód w drodze do celu. Oprócz tego biznesplan jest także podstawowym dokumentem, gdy chcemy ubiegać się o kredyt bankowy lub dofinansowanie na start własnej działalności. Pozwala wtedy dowieść przed instytucją opłacalności planowanego przedsięwzięcia.

Klucz do sukcesu, czyli jak stworzyć dobry biznesplan

Nie ma uniwersalnego wzoru, który pozwoli nam na stworzenie idealnego biznesplanu. Tak naprawdę kształt dokumentu zależy wyłącznie od wybranego rodzaju własnej działalności oraz naszych celów z nią związanych. Wyjątkiem może być sytuacja, w której chcemy stworzyć biznesplan na potrzeby zewnętrznych instytucji, gdyż często określają one informacje, które muszą zostać zawarte w planie. Wśród wielu czynników i informacji możliwych do zawarcia w dokumencie, można jednak wskazać te absolutnie kluczowe, które zawsze powinniśmy przeanalizować niezależnie od rodzaju planowanej działalności.

  • Charakterystyka i ogólne informacje o firmie, czyli stosunkowo krótki opis celu, planów na rozwój oraz zakresu naszej działalności. Dobrze, jeśli dodamy tutaj także takie informacje jak nazwa przedsiębiorstwa, lokalizacja oraz adres do korespondencji. Możemy pokusić się także o dodanie informacji o naszych kwalifikacjach zawodowych czy motywach, które kierowały nami podczas wyboru takiego, a nie innego typu działalności. 
  • Opis świadczonych usług lub produktów, który jest częścią biznesplanu poświęconą na przedstawienie właściwego przedmiotu naszej działalności. Powinniśmy umieścić tutaj informacje o procesie produkcji lub sprzedaży, charakterystyce, wadach, zaletach czy planach na rozwój usługi lub produktu. Możemy dodać również informacje o tym, co wyróżnia nasz produkt na tle konkurencji.
  • Informacje o rynku i konkurencji, czyli składowa biznesplanu zawierająca charakterystykę otoczenia, w którym będzie funkcjonować nasze przedsiębiorstwo. Jest do dobre miejsce na zawarcie informacji na temat analizy branży i potencjalnych klientów, którzy są adresatami produktów lub usług. Warto również w tym miejscu przeanalizować mocne oraz słabe strony własnej działalności, co pozwoli nam wyrzec się w przyszłości katastrofalnych w skutkach błędów.
  • Analiza finansowa, która jest chyba kluczową częścią biznesplanu. To właśnie tutaj powinniśmy przeprowadzić rachunek zysków i strat, przedstawić źródła finansowania, zastanowić się nad płynnością finansową oraz określić próg rentowności. To właśnie od informacji zawartych w tym punkcie zależy, czy własna działalność będzie opłacalna, czy też nie.

Oprócz wymienionych powyżej informacji, tworząc biznesplan, powinniśmy pamiętać również o zachowaniu jego przejrzystości i czytelności. Bez tego nawet najdokładniej sporządzony dokument może okazać się mało przydatny.

Dodaj komentarz

scroll to top