Pit 0 – czyli kto nie zapłaci podatku i zyska zwiększone wynagrodzenie?

Od 1 sierpnia 2019 w życie wszedł przepis, który zmienia prawo podatkowe. Jest to ukłon w kierunku młodzieży, studentów i młodych osób. „Bez PIT dla młodych” lub „zerowy PIT” to program, dzięki któremu pracujący, młodzi ludzie (do 26 roku życia) uzyskają zwolnienie z podatku.

Dlaczego powstała taka ulga i na czym ma dokładnie polegać?

Bardzo popularnym jest obecnie wyjazd do pierwszej pracy za granicę. Motywy są różne, ale głównym powodem są wyższe zarobki. Program „bez PIT dla młodych” został stworzony, by młodzi ludzie chętniej podejmowali pierwszą pracę w Polsce, ponieważ od teraz będzie to dla nich znacznie bardziej opłacalne. Do tej pory płatnicy musieli obliczać i pobierać zaliczki na PIT. Nowe zwolnienie z podatku sprawi, że przy minimalnym wynagrodzeniu (2250zł brutto na rok 2019), młodzi ludzie zyskają 133 złote miesięcznie. Kwota ta może wzrosnąć proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzenia – im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa miesięczna kwota. Maksymalnie będzie można uzyskać aż 564 złote za miesiąc.

Roczny limit przychodów z umów wynosi 85 528 zł. Oznacza to, że do tej kwoty młodzi ludzie nie muszą płacić PIT. Jeżeli jednak ta kwota zostanie przekroczona, to z nadwyżki zostanie odliczony podatek (zgodnie ze skalą podatkową).

Kogo dotyczy program?

Zerowy PIT nie dotyczy wszystkich – skorzystać na nim mogą jedynie młode osoby zatrudnione na umowie zlecenie oraz umowę o pracę. Ulga „Bez PIT dla młodych” nie obowiązuje przedsiębiorców ani osób pobierających zasiłki.

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z podatków

Od 1 stycznia 2020 ulga zostanie uwzględniona przy obliczaniu podatków. A co zrobić, aby uzyskać zwolnienie z podatku już teraz? Należy złożyć specjalne oświadczenie, z informacją, że Twoje dochody są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie musisz się jednak niczym martwić. Jeżeli oświadczenie nie zostanie złożone, to i tak uzyskasz zwrot za opłacony podatek, w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

Pamiętaj też, żeby zwrócić uwagę na to, że zwolnienie z PITu nie jest równoznaczne ze zwolnieniem ze wszystkich składek. Jeżeli obejmują Cię ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, to musisz odprowadzać składki na NFZ i ZUS.

Dodaj komentarz

scroll to top