Wyższa pensja minimalna – kto może stracić, a kto znów może zyskać?

Od 1 stycznia 2020 roku podwyższono płacę minimalną do kwoty 2600 zł brutto. Zacznijmy może od potencjalnych minusów tego rozwiązania:

  • należy wiedzieć, że niektóre rodziny mogą przekroczyć kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2020 roku. Może tak się stać, jeśli rząd nie podwyższy progów dochodowych (obecnie do zasiłku uprawnia dochód w wysokości do 674 złotych na osobę).
  • należy wiedzieć, że należące do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i pobierające minimalną pensję, po potrąceniu 2% mogłyby nie zyskać, lecz stracić. Jeśli więc nie chcą, aby aż 2% potrącano im na PPK, muszą wtedy złożyć wniosek do pracodawcy i prosić o potrącenia w wysokości 0, 5%.

Oto korzyści, które wynikają z prowadzenia podwyższenia płacy minimalnej:

  1. Należy wiedzieć, że obecnie odszkodowanie od pracodawcy nie może być niższe niż 2600 złotych brutto, na przykład za: naruszenie zasady równego traktowania lub za mobbing.
  2. Należy wiedzieć, że wyższy dodatek otrzymają osoby pracujące na nocną zmianę, ponieważ jest wyliczany na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2020 roku oblicza się go, dzieląc 2600 złotych brutto przez liczbę przepracowanych godzin i mnożąc przez 20%.
  3. Należy wiedzieć, że więcej zostanie z pensji osobom zadłużonym, które mają egzekucję komorniczą. Dlaczego? Bowiem wolna od zajęcia jest kwota ustalona jako minimalne wynagrodzenie. Zatem od 1 stycznia 2020 roku komornik musi pozostawić dłużnikowi z pensji przynajmniej 2600 złotych brutto.
  4. Należy wiedzieć, że na większą odprawę przy odejściu z pracy mogą liczyć niektóre osoby. Te, które zarabiają minimalną pensję i odchodzą na emeryturę, otrzymają nie mniej niż 2600 złotych brutto odprawy. Wzrosła maksymalna odprawa za zwolnienie z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (zwolnienia grupowe, likwidacja stanowiska). Warto wiedzieć, że jest liczona na podstawie minimalnej pensji i stanowi jej 15-krotność, czyli obecnie 39 tysięcy złotych (2600 zł x 15).

Ponadto warto dodać, że osoby pracujące na etacie z minimalną pensją i dorabiające w innej firmie na zlecenie, mogą nie płacić od zlecenia składek na ubezpieczenie. Warto wiedzieć, że na zleceniu powinny zarobić minimum 17 złotych brutto za godzinę (do tej pory było 14, 70 złotych).

Jeżeli jesteś zainteresowany, jak zmieniało się minimalne wynagrodzenie, zachęcamy Cię do przeczytania wpisu, znajdującego się pod linkiem: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-pracy/minimalne-wynagrodzenie-na-umowe-o-zlecenie-i-swiadczenie-uslug/

Dodaj komentarz

scroll to top